header

برج امیر نخعی

۰ ۱۳۸ ۰ ۰

راور،فلکه فرمانداری، خیابان معلم (خیابان گلنار)، نبش کوچه شماره ۱۳، پلاک ۵۳۱


---

یکی از آثار پهلوی در شهرستان راور کرمان، برج امیر نخعی می باشد که در فلکه فرمانداری، خیابان گلنار قرار گرفته است . 

بنای برج امیر نخعی شامل دو برج دو قلو می باشد ودر منزل آقای امیر نخعی قرار گرفته است و اهالی شهر آن را به برج های امیر می شناسند.

برج امیر نخعی در تاریخ 1387/5/2 با شماره 23123 در فهرست آثار ملی جای گرفته است .این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ورودی

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )