header

باغ شازده زرند

۰ ۱۱۶ ۰ ۰

ده کیلومتری شرق زرند


---

باغ تاریخی شاهزاده یا شازده زرند که از گذشته به یادگار مانده است در حدود 10 کیلومتری شرق شهرستان زرند قرار دارد. این باغ به دستور ناصر الدوله معروف به شازده بنا شده است و بعضی معتقدند که شازده همان کسی بوده است که باغ شاهزاده ماهان را نیز ساخته. در مسیر رسیدن با باغ شازده زرند تعدادی آسیاب آبی نیز وجود دارد که به کمک اب چشمه نزدیک کوه  کار میکردند.

باغ شازده زرند بسیار زیبا و دیدنی است و با داشتن آب و هوایی بسیار خوب ظرفیت پذیرش گردشگران زیادی را دارد به شرطی که مسئولان مربوط کمی بیشتر به آن توجه کنند.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )