header

باغ بهلگرد

۰ ۲۵ ۰ ۰

استان خرسان جنوبی - شهرستان بیرجند - 15 کیلومتری شرق بیرجند - روستای بهلگرد


---

باغ بهلگرد یکی از بناهای تاریخی شهرستان بیرجند است که در روستای بهلگرد واقع شده است. باغ بهلگرد که به یک عمارت تاریخی نیز شبیه است از دو باغ تشکیل شده است که یکی از آنها اصلی و دیگری فرعی است. باغ اصلی، بیرونی ترین باغ را شامل می شود ولی باغ فرعی که باغ کوچکتری نیز می باشد، بخش درونی را شامل می شود. در داخل باغ بهلگرد، حوضچه های آبی وجود دارند که به سبک معماری ایرانی ساخته شده اند. یک استخر چهارضلعی نیز در وسط باغ قابل مشاهده است.

در ساخت باغ بهلگرد، سادگی در طراحی و معماری رعایت شده است به طوریکه تزئینات زیادی در آن بکار نرفته است. در شمال باغ، یکی یخدان قدیمی وجود دارد که توجه گردشگران را به خود جلب می کند. شواهد نشان می دهد که در فصل زمستان که آب استخر یخ می زده است، یخ ها را درون یخدان ذخیره کرده و در فصل های گرم سال از آن استفاده می کرده اند.این جاذبه توسط علی رخشانی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده