header

بازار سنتی بم

۰ ۱۳۰ ۰ ۰

شهر بم _ خیابان آیت الله کاشانی


---

بازار قدیمی و سنتی بم که روزگاری بسیار پررنق و مملو از مشتری بود بعد از زلزله بم به طور کامل تخریب شد. بازار شهر بم به دلیل قرار گرفته شهر در مجاورت استان سیستان و بلوچستان محلی بسیار مهم برای تاجرانی که از شرق می آمدند بوده است.

امروزه این بازار در دست بازسازی قرار دارد ولی به دلیل کم لطفی مسئولان مربوط فرایند بازسازی بسیار به طول انجامیده و هم اکنون مغازه های بازار به عنوان انبار اجاره داده میشوند.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )