header

امام زاده سلطان پیر غیب ارزوئیه

۰ ۱۷۷ ۰ ۰

استان کرمان–شهرستان ارزوئیه–بخش–شهرارزوئیه–دهستان–روستای قلعه نو


---

 بقعه پیر غیب ارزوئیه واقع در20 کیلومتری جنوب غرب شهر ارزوئیه درروستای قلعه نو ودر دامنه کوه می باشد بقعه ای بسیار قدمی مربوط به اواخر صفوّیه است ودردوران قاجاریه نیز تعمیراتی درآن صورت گرفته است . اصل بنا به صورت هشتضلعی وبه ابعاد 4 متر است .برای رسیدن به زیارتگاه امام زاده باید از پکان های کوه بالا رفته تا به دهانه غاربرسیم و پس عبور ار دالانی تنگ و مرطوب به طول تغریبی ۲۰متر به محوطه اصلی غار امام زاده می رسیم.



این جاذبه توسط ساجده خردپژوه ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده