header

امامزاده سید ابراهیم زرند

۰ ۶۸ ۰ ۰

15 کیلومتری شمال زرند - شهر دشت خاک


---

حرم مطهر امامزاده سید ابراهیم زرند که از نوادگان امام موسی کاظم (ع) میباشند در شهر دشتخاک از توابع شهرستان زرند قرار گرفته است. امامزاده سید ابراهیم فردی بسیار بزرگوار و والا مقام بود. پدر ایشان از سادات بزرگ حسینی بودند که در تقوی و زهد معروف و سرامد بود.ایشان در سال 247 قمری به علت ظلم گسترده عباسیان نسبت به شیعیان مظلوم ، به ایران و شهر سیرجان مهاجرت کردند و سپس به دلیل دعوت مردم کرمان به آن شهر رفت و در همانجا وفات یافت.

امامزاده سید ابراهیم نیز در شهر کرمان متولد شد ولی در زمانی که در حال جنگ با خوارج بودند زخمی شدند و به روستای دشتخاک رفتند و در همانجا نیز بر اثر جراحات وارده فوت کردند. هم اکون حرم مطهر ایشان محل زیارت مردم دشتخاک و شهر های اطراف میباشد.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )