header

امامزاده حمزه زرندوئیه

۰ ۷۵ ۰ ۰

زرند - قبرستان متروکه زرندوئیه


---

حرم مطهر امام زاده سید حمزه زرندوئیه که از نوادگان امام ششم میباشند در محله زرندوئیه شهر زرند در قبرستان متروکه که قبلا نام ان صبران بوده است قرار دارد. امام زاده سید حمزه معروف به پیر سبزبوده اند. امام زاده سید حمزه بسیار فردی شریف و بزرگوار بوده اند او فرزند سوم خانواده است و محرابی کرمانی از ایشان به نام امام زاده صبران یاد میکند.

پدر امام زاده سید حمزه فردی بسیار دانا و دانشمند بود و در عبادت و تقوی بسیار معروف و سرامد بود و ارامگاهش در شهرستان شهداد قرار دارد. آرامگاه امام زاده سید حمزه زیارتگاه شیعیان و دوستداران آن حضرت است و از شهر های دور نو نزدیک به زیارت ایشان می ایند.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )