اقامتگاه نادر یکی از جاذبه های تاریخی شهرستان کلات در استان خراسان رضوی است. از این اقامتگاه هم اکنون مجموعه ای از یک ساختمان مخروبه به جا مانده است. مجموعه آثار به جا مانده از این اقامتگاه شامل دیواره های سنگی و تالارهای عظیم می باشد که از نوع سنگ تراشی روی آن می توان فهمید که بی شباهت به بنای آرامگاه او نبوده است. ولی این اثر تاریخی متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته است.