header

ارگ بردسیر

۰ ۹۸ ۰ ۰

مرکز شهر بردسیر و روبروی مسجد جامع


---

ارگ تاریخی بردسیر از جاذبه های ارزشمند شهرستان بردسیر استان کرمان میباشد که در مرکز این شهر قرار گرفته است و همه ساله گردشگران زیادی از آن دیدن میکنند.

مساحت ارگ بردسیر حدود 2300 متر است و قدمت آن به بیشتر از 300 سال می رسد. ارگ بردسیر شامل یک حیاط با 4 عدد ایوان که قرینه ساخته شده اند و هر ایوان 8 ورودی دارد. همچنین این ارگ یک آشپزخانه همراه با سیستم آبرسانی نیز دارد که نشان میدهد در گذشته حاکمان در آن سکونت میکردند. تاریخ ساخت قلع با توجه به دست نوشته پیدا شده در حدود سال 1123 بوده است.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )