header

آکواریوم طبیعی درگزک

۰ ۱۴۱ ۰ ۰

کوهبنان - روستای درگزک


---

تنها آکواریوم طبیعی ایران در روستای درگزک از توابع شهرستان کوهبنان استان کرمان قرار گرفته است. چشمه کوهبنان که به آکواریوم طبیعی معروف است محل زیست چندین نوع ماهی به ویژه ماهی قرمز میباشد. علاوه بر ماهی های زیبا در این چشمه گیاهان ابزی رویده اند که چشمه را خیلی بیشتر شبیه آکواریوم میسازد.

از آکواریوم طبیعی درگزک در سال گذشته بیش از 100 هزار نفر دیدن کرده ان که خود نشان دهنده زیبایی این مکان است همچنین گردشگرانی از فرانسه، آلمان، چین، ژاپن، آفریقا، ایتالیا هم از این چشمه دیدن کرده اند.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )