header

آکواریوم طبیعی درگزک

توضیحات

تنها آکواریوم طبیعی ایران در روستای درگزک از توابع شهرستان کوهبنان استان کرمان قرار گرفته است. چشمه کوهبنان که به آکواریوم طبیعی معروف است محل زیست چندین نوع ماهی به ویژه ماهی قرمز میباشد. علاوه بر ماهی های زیبا در این چشمه گیاهان ابزی رویده اند که چشمه را خیلی بیشتر شبیه آکواریوم میسازد.

از آکواریوم طبیعی درگزک در سال گذشته بیش از 100 هزار نفر دیدن کرده ان که خود نشان دهنده زیبایی این مکان است همچنین گردشگرانی از فرانسه، آلمان، چین، ژاپن، آفریقا، ایتالیا هم از این چشمه دیدن کرده اند.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های کرمان روی نقشه