header

آسیابهای آبی کاخک

۰ ۲۰۳ ۰ ۰

اسیاب های ابی


---

این اسیاب از اثار دوران قاجاریه در این شهرستان است و بسیار دیدنی و دلپذیر میباشد در این مجموعه که شامل تنوره و فضای بسیار بزرگی استآبشار کاخک در کنار بقایای آسیاب ها تنها منبع اصلی انرژی چرخش «چرخ پره» بوده که در کنار مخزن استوانه ای شکل سنگی به نام تنوره قرار داشته است؛ آب پس از ریزش از بالای تنوره به شدت از محفظه ای باریک خارج شده و به بیرون میریزد؛ که در نتیجه چرخ پره را به گردش می آورد و این چرخ از طریق محوری عمودی به سنگ زیرین آسیاب انتقال می یابد

 این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده