header

آرامگاه خواجه فقیه

۰ ۱۲۴ ۰ ۰

زرند - خیابان 17 شهریور


---

کریم الدین ابو المعالی که به خواجه فقیه معروف است ازعرفای قرن هفتم میباشد و مقبره یا آرامگاه ایشان در میان اهالی زرند اخترام و قداست به خصوصی دارد. خواجه فقیه از دانشمندان و عارفان به نام زمان خود بود بطوریکه مرگ خویش را به دست یکی از لشکریان غز پیش بینی کرده بود و درست به همان صورت شهید شد.

درمورد فضیلت های خواجه فقیه داستان های زیادی موجود است مثلا روزی ایشان به کوهبنان میروند و در آنجا مردم از او میخواهند که برای بارش باران دعا کند ، بلافاصله بعد از دعای خواجه فقیه باران شروع به باریدن میکند.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )