header

آب انبار مرادی

۰ ۱۰۸ ۰ ۰

رفسنجان، خبابان بهشتی، جنب مسجد امام


---

یکی از آثار دوران قاجار در شهر رفسنجان آب انبار مرادی می باشد که 120 سال قدمت دارد و به همت بی بی سلطان مرادی بنا شده است.

این آب انبار شامل قسمت هایی مانند سردر ، راه پله ، پاشیر و تهویه ( بادگیر )  می باشد.

پس از گذر از52 پله تاریک که تنها یک نور گیر از سقف باعث روشنایی آن شده است  وگذشتن از مسیری یو شکل (u) می توان به آب دسترسی پیدا کرد . 

آب انبار مرادی در تاریخ 1383/12/24 با شماره 11392 در فهرست آثار ملی نیز جای گرفت.این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ورودی

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )