header

آبشار وروار رودفرق

۰ ۱۶۴ ۰ ۰

استان کرمان شهرستان عنبراباد 20کیلومتری مردهک


---

وروار مرتفع ترین آبشار خاورمیانه که جز زیباترین جاذبه های گردشگری کشور  به حساب می آید  که ارتفاعی حدود ۱۷۶ متر دارد و  در شمال شرقی شهرستان عنبرآباد در منطقه رودفرق و نزدیک روستای باغ آهنی قرار دارد، برای دسترسی به این آبشار باید از مسیر جاده جیرفت کهنوج عبور کرد و از دوراهی جهادآباد حدود ۲۰کیلومتر به سمت مردهک و روستای رود فرق رفت .این جاذبه توسط ساجده خردپژوه ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده