header

آبشار مکی

توضیحات

در حدود فاصله 35 کیلومتری شرق شهرستان راور آبشار بسیار زیبای مکی در روستایی به همین نام قرار دارد. در طبیعت اطراف آبشار درختانی مثل انجیر وحشی ، بنه ، علف شورف ، بادام کوهی وجود دارد و آبشار در میان این طبیعت زیبا قرار گرفته است.

آبشار مکی با طول 12 متر بر بستر سنگی خود فرود می آید وصدای دلنشین آب در اطراف میپیجد و این ضدا را کمتر میتوان در کناره کویر لوت شنید. روستای مکی در کنار آبشار قرار گرفته است و روستاییان با استفاده از آب آبشار و رودخانه کشاورزی میکنند و امورات خود را میگذرانند. جمعیت روستای مکی در سال 1385 در حدود 33 نفر بوده است.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های کرمان روی نقشه