آبشار مکی در شمال کویر لوت می باشد که براساس اقلیم منطقه ای با شب های سرد و روز های گرم واقع شده است ول بر خلاف واقع شدن در کویر تنگه ای پوشیده از انجیر وحشی، بنه، علف شورف بادام کوهی درمنه دیده می شود که آبشار زیبایی را نیز دردل خود جای داده است. این آبشار در مسیر عبور خود از بالای کوه به ارتفاع حدود 12 متری به دورن سخره میریزد که صدای خروشانی در عین خود ایجاد می کند که در کویر این یکی از صدا های بینظیر می باشد. پوشش گیاهی خزه ها و پرسیاوشان وحشی کناره های آبشار، زیبایی خاصی به این ابشار زیبا داده است.