زاوین منطقه ای کوهستانی است که بین دو زو قرار گرفته است از این جهت به آن زوین می گفته اند که امروزه زاوین تلفظ می شود. در غرب شهر زاوین و حدود سه کیلومتری از آن سدی به همین نام و چند آبشار زیبا قرار دارد . منطقه زاوین از رودخانه زاوین آبرسانی می شود و به همین دلیل درختان فراوان در منطقه روییده و پوشش گیاهی بسیار غنی ای دارد.

منطقه زاوین کوهستانی است و از مناطق ییلاقی استان به شمار می رود و رفتن به آن در فصل هایی جز بهار و تابستان توصیه نمی شود. دیدنی های زاوین شامل سد زاوین، هشت عدد آبشار و چندین چشمه و رودخانه ی زاوین و هفت عدد نردبان های فلزی است که در بالا رفتن از آبشارها به شما کمک می کند.

به خاطر وجود رودخانه زاوین این منطقه به منطقه ای جنگلی و کوهستانی بدل شده است که آب و هوایی کوهستانی با لطافت های منحصر به فرد دارد. مسیر رودخانه از پستی و بلندی های فراوان عبور می کند که باعث بوجود آمدن آبشار های زیبا و رویش انواع درختان درختان و گیاهان سرسبز شده است.