این آبشار 25 متر ارتفاع دارد سرچشمه این آبشار روستای آبچورمی باشد . که چندین کیلومتر با روستای خمید فاصله دارد . این آبشار در دره ای پر پیچ و خم صخره ای واقع شده است. هنگام عبور از این دره علاوه بر جذابیت و زیبایی،انواع گیاهان دارویی و مرتعی و درختچه هایی مانندانجیر و تمشک و ریزش آب  از کوه های اطراف را شاهد هستیم.

بهترین زمان برای سفر به این مناطق بهار می باشد . فاصله این آبشار از روستای حمید بجنورد مسیری نیم ساعته و بسیار زیبا و جذاب و پر از چشمه های جوشان و حوضچه های کوچک سنگی فراوان با آب گوار و خنک است.

از زیبایی های منحصر به فرد این آبشار میتوان به انعکاس صدای ریزس آب به طور یک در میان اشاره کرد. یعنی اگر صدای آب را هنگام عبور از اولین پیچ به وضوح بشنویم، هنگام عبور از پیچ دوم دیگر اینصدا را نخواهیم شنید.