آبشار اسطرخی واقع در روستای زیبای اسطرخی از جاذبه های  گردشگری و کوهستانی شیروان بوده که از جنوب به شمال شرقی در دره ای عمیق که رودخانه  از وسط دره و روستا می گذردواقع شده است. رودخانه که از چندین چشمه بزرگ و کوچک سرچشمه گرفته است پس از طی مسافتی کوتاه به آبشاری با ارتفاع بیش از 20 متر تبدیل می شود. 

این آبشار که جز بلندترین آبشارهای منطقه شیروان است بعد از گذشتن از میان درختان بزرگ و تنومند سپیدار، بید و گردو ریزش می کند به دلیل برخورد با موانع سنگی به صورت ابر سفیدی در آمده که منظره دیدنی را ترسیم می کند. آبشار اسطرخی  در روستا به شارشار هم معروفمی باشد که بر فراز  آبشار آسیای آبی قدیم و مخروبه ای وجود  دارد.اطراف آبشار یکی از مناطق ییلاقی و بسیار سرد در تابستان است 

در حد فاصل سرچشمه و آبشار اسطرخی تک درختی کهن و تنومند از نوع سرو کوهی وجود دارد که محیط ساقه آن در حدود پنج متر و دارای شاخ و برگ زیاد است که سن آن به 600 سال می رسد.