plane car building loader animation

جاهای دیدنی یزد

divider image
یزد، خیابان امام خمینی، محله سهل بن علی

از میان کوچه و پس کوچه های یزد هنوز خانه ها و آثار بسیار زیادی از دوران کهن بازمانده است که هنوز مورد استفاده است. خانه رسولیان یکی از همین بنا ها به شمار می رود.

یزد، میدان بعثت، خیابان سید گلسرخ، برج و باروی یزد

برج و باروهای یزد یکی از قدیمی ترین آثار این شهر کهن به شمار میرود که به دوران دیلمیان و اتابکان باز می گردد و شاهکاری از آثار ملی کهن ایران زمین به شمار می رود.