plane car building loader animation

اقامتگاه های چایپاره

divider image
خیابان شهید رجایی روبروی کمیته امداد

یک مرکز اقامتی بسیار جذاب برای گردشگرانی که با استفاده از خدمات کارت فرهنگیان می خواهند در چایپاره اقامت داشته باشند.