plane car building loader animation

اقامتگاه های ماکو

divider image
خیابان امام جنب مدیریت آموزش و پرورش سابق

ماکو شهری در نزدیکی مرز ترکیه و ایران است. رودخانه زنگمار که از مرکز شهر می گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده است، یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهر ماکو است. گردشگران فرهنگی در ماکو می توانند از خدمات این مرکز فرهنگیان استفاده نمایند.