header

پل آب بر ( ترناو )

۰ ۳۸ ۰ ۰

استان خراسان جنوبی - شهرستان بشرویه - بشرویه


---

پل آب بر بشرویه یکی از جاذبه های تاریخی شهر بشرویه است. مهندسان و معماران دوره ساسانی برای تامین آب و مدیریت مصرف آن که از اهمیت بسیار بالای برخوردار بوده است، سازه های آبی بسیاری ساخته اند که این موضوع در مناطق کویری بسیار حائز اهمیت است. پل آب بر بشرویه یکی از این پل هاست که در دوران ساسانی بنا شده است. از عملکرد پل های آب بر می توان انتقال آب از کف رودخانه به زمین های قابل کشت و نیازمند به آب که در دو طرف رودخانه قرار دارند اشاره کرد.

انتقال آب از کف رودخانه به زمین های کشاورزی اطراف توسط پل آب بر یا ترناو گواه بر این است که ایرانیان ارزش و اهمیت زیادی را برای آب قائلند. استفاده از این فناوری سنتی بسیار بالا که نشان از اهمیت تاریخی این منطقه دارد و همراه شدن آن با یکی از ویژگی هایی بسیار بکر طبیعت، ترکیبی از میراث تاریخی و طبیعی را به وجود آورده است.  این جاذبه توسط علی رخشانی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده