header

باشکوه ترین مسجد درمیان

۰ ۱۲۸ ۰ ۰

شهرستان درمیان، روستای هندوالان


---

مسجد جامع هندولان واقع در روستای هندوالان شهرستان درمیان، از آثار با شکوه به جای مانده از دوران تیموریان است. این بنای تاریخی مذهبی از بخش هایی از قبیل سردر ورودی، صحن، محراب، شبستان و گنبد خانه تشکیل شده است.

مسجد جامع هندوالان محبوبیت فراوان خود را مدیون فیل پوش ها، گوشواره ها، قالب های گچی، رسمی بندی محراب و نحوه ی چینش آجرها و همچنین کتیبه هایی به خط کوفی است که به گونه ای زیبا چشم نوازی می کنند. هنگام بازدید از این بنای زیبا گویی سفری دلچسب به قرن پنجم و ششم هجری قمری داشته اید.این جاذبه توسط علیرضا مشفقی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)