header

روستای مسینان شهر بابک

۰ ۱۸۵ ۰ ۰

استان کرمان شهرستان شهر بابک رئستای مسینان


---

روستای مسینان از توابع شهرستان بابک یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در یک منطقه کوهستانی با آب و هوای مساعد واقع شده است. برای عزیمت به این روستا بایستی از منطقه کوهستانی معروف به دهنه بیاض عبور کنید. 

بعد از عبور از بیاض، از روستاهایی چون آدوری، بیدانر، اندرا، غزال، کوهسنگان، کم عروسک، دغندر نیز عبور کرده و در نهایت به روستای مسینان خواهید رسید. اگر از مسیر بیاض به سمت مسینان حرکت کنید بایستی از یک جاده خاکی گذر کنید ولی در صورتی که از شهر بابک بخواهید به این روستا عزیمت کنید جاده ای آسفالته را طی خواهید کرد.

 این جاذبه توسط ساجده خردپژوه ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده