header

حمام خان

۰ ۱۱۱ ۰ ۰

کرمان ، ماهان


---

 

یکی از آثار دوران قاجار درشهر ماهان حمام خان نیز می باشد .

حمام خان ازبخش های گوناگونی از جمله رخت کن، گرم خانه، خزینه(که مانند گذشته از آن استفاده می شود )  و ... تشکیل شده است .

اهالی شهر ماهان امروزه هم می توانند از این حمام استفاده کنند . در نوبت صبح آقایان و در نوبت عصر بانوان می توانند از این حما بهر ه ببرند .

 این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

قابل استفاده برای

خانم ها و آقایان

ورودی

پولی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )