header

امامزاده حیدر (ع)

۰ ۱۷۲ ۰ ۰

بهبهان - خیابان آستانه


---

یکی از فرزندان امام موسی کاظم (ع) ،امام حیدر بن موسی جعفر الکاظم (ع) میباشد.از امامزاده حیدر در کتابهای تاریخی بسیار  بیشتر با لقب هایی مانند امیرحیدر و امامزاده حیدر یا آقاپیرحیدر و گاهی نیز با لفظ حیدر بن موسی بن جعفر نام برده شده است .همچنین از ایشان بنام امیر حیدر بن موسی کاظم یا امامزاده حیدر فرزند بدون واسطه حضرت موسی کاظم علیه السلام و برادر حضرت فاطمه معصومه نام برده شده است. درون آستانه مقدس دو اثر تاریخی و زیبا موجود است. اثر پای مبارک ایشان که در اثر ضربه زدن با بیل و قطع انگشت مبارک آن حضرت در آن هویداست و در همین اثر ، نشان خاتم مبارک ایشان که به خط کوفی نوشته شده حیدر بن موسی بن جعفر نیز موجود می باشد.این جاذبه توسط علی دژبرد ثبت شده است

اینترنت

پولی

پارکینگ

رایگان

جای پارک

ندارد

نمازخانه

دارد

سرویس بهداشتی

دارد

آب آشامیدنی

دارد

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده