header

آسیاب های آبی بشرویه

۰ ۴۸ ۰ ۰

استان خراسان جنوبی - شهرستان بشرویه - بشرویه


---

در شهرستان بشرویه 5 آسیاب وجود دارد که با قدمت چهارصد ساله از آثار تاریخی این شهرستان به حساب می آیند. این آسیاب ها با فاصله ی یک کیلومتری از همدیگر قرار دارند. معماری و شکل آسیاب ها مشابه هم دیگر است. جنس مصالحی که در آنها بکار گرفته شده آجرهای مربعی شکل، شن، گچ و آهک می باشد. هر یک از این آسیاب ها که خود به صورت تنوره ای استوانه ای از زمین اطراف  خود بلندتر می باشد دارای یک گودال دایره ای وار می باشند؛ که قسمتی از آب قنات به وسیله کانالی به داخل مخزن آن هدایت می شود.

بعد انباشته شدن آب در مخزن، این آب با شدت و فشار به بخش زیرین آسیاب ها هدایت می شود و پره های چرخ چوبی آسیاب را به حرکت در می آورند و در نتیجه آرد شدن گندم را به همراه خواهد داشت. ساختار این آسیاب ها از ویژگی منحصر به فردی است که در گذشته انجام می شده و امروزه  منظره بسیار جالب و دیدنی را رقم زده است.این جاذبه توسط علی رخشانی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده